O nas

O nas

Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie działa jako zakład budżetowy i nie posiada osobowości prawnej. Jest wydzieloną jednostką organizacyjną gminy i podlega Prezydentowi Miasta Leszna.

Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie spraw związanych z zarządem nieruchomościami będącymi własnością miasta Leszna, a mianowicie:

 • Realizacja zadań wynikających z zarządu nieruchomościami;
 • Wynajem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów;
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym i użytkowym zasobów mieszkaniowych Miasta Leszna;
 • Realizacja zadań wynajmującego wobec najemcy, określonych
  w obowiązujących przepisach prawnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem garaży wybudowanych ze środków własnych ludności;
 • Miejski Zakład Budynków Komunalnych zarządza również Wspólnotami Mieszkaniowymi na podstawie zlecenia zarządów Wspólnot.

Kierownictwo

 • Dyrektor – Kamila Mulczyńska
 • Z-ca Dyrektora – Aldona Zielonka
 • Główny Księgowy – Dorota Adamska

Kontakt

e-mail: sekretariat@mzbk-leszno.pl
tel. 65 526 86 3065 526 86 31,
65 526 85 10

Zgłaszanie awarii po godzinie 15:00
oraz w weekendy i święta tel. 532 688 666

Adres

Miejski Zakład
Budynków Komunalnych w Lesznie

ul. Jana Dekana 10
64-100 Leszno