Miejski Zakład
Budynków Komunalnych
w Lesznie

 

Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

 

O nas 

Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie działa jako zakład budżetowy i nie posiada osobowości prawnej. Jest wydzieloną jednostką organizacyjną gminy i podlega Prezydentowi Miasta Leszna. Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie spraw związanych z zarządem nieruchomościami będącymi własnością miasta Leszna.

Zgłaszanie awarii po godzinie 15:00 oraz w weekendy i święta

tel. 532 688 666

Zgłaszanie awarii
po godzinie 15:00 oraz
w weekendy i święta

tel. 532 688 666

O nas 

Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie działa jako zakład budżetowy i nie posiada osobowości prawnej. Jest wydzieloną jednostką organizacyjną gminy i podlega Prezydentowi Miasta Leszna. Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie spraw związanych z zarządem nieruchomościami będącymi własnością miasta Leszna.

Ogłoszenia

Pliki do pobrania

Zarządzenia, regulaminy, formularze, akty prawne. Aby pobrać ważne dokumenty, przejdź do naszej podstrony z plikami.

Kontakt

e-mail: sekretariat@mzbk-leszno.pl
tel. 65 526 86 3065 526 86 31,
65 526 85 10

Zgłaszanie awarii po godzinie 15:00
oraz w weekendy i święta tel. 532 688 666

Adres

Miejski Zakład
Budynków Komunalnych w Lesznie

ul. Jana Dekana 10
64-100 Leszno