Zarządzenia

Zarządzenie nr 21/2020

z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

Zarządzenie wewnętrzne nr 21-2020

 

Zarządzenie nr 10/2020

z dnia 14.04.2020r. w sprawie okresowej zmiany terminu odczytów wodomierzy i wodomierzy radiowych oraz rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków

Zarządzenie nr 10-2020

 

Zarządzenie nr 168/2020 Prezydenta Miasta Leszna

z dnia 3 kwietnia 2020r. w sprawie obniżenia czynszu w lokalach użytkowych będących własnością Miasta Leszna

Zarządzenie nr 168-2020 Prezydenta Miasta Leszna

Zał. Nr 1 wniosek dzierzawa.najem-ulgi- (3)-1

Zał. Nr 2 oświadczenie majątkowe-2

Zał. Nr 3 oświadczenie o pomocy de minimis doc

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_obowiazuje_od_dnia_151120141 (1)

 

Zarządzenie nr 206/2019 Prezydenta Miasta Leszna

z dnia 17.05.2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 206-2019 Prezydenta Miasta Leszna

 

Zarządzenie nr 204/2019 Prezydenta Miasta Leszna

z dnia 16.05.2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna

Zarządzenie nr 204-2019 Prezydenta Miasta Leszna

 

Zarządzenie nr 119/2019 Prezydenta Miasta Leszna

z dnia 21.03.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek wywoławczych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych

Zarządzenie nr 119.2019 Prezydenta Miasta Leszna

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2018

z dnia 15 maja 2018r. w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

Zarządzenie wewnętrzne nr 9-2018

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2017

z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu i zarządzaniu Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie

Zarządzenie wewnętrzne nr 19-2017

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 15

z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za najem pomieszczeń użytkowo – gospodarczych

Zarządzenie wewnętrzne nr 15

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 14

z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu

Zarządzenie wewnętrzne nr 14

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 7a

z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

Zarządzenie wewnętrzne nr 7a

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 5

z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie wysokości opłaty miesięcznej za umieszczanie urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych

Zarządzenie wewnętrzne nr 5