Zarządzenia

Zarządzenie nr 206/2019 Prezydenta Miasta Leszna

z dnia 17.05.2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 206-2019 Prezydenta Miasta Leszna

 

Zarządzenie nr 204/2019 Prezydenta Miasta Leszna

z dnia 16.05.2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Leszna

Zarządzenie nr 204-2019 Prezydenta Miasta Leszna

 

Zarządzenie nr 119/2019 Prezydenta Miasta Leszna

z dnia 21.03.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek wywoławczych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych

Zarządzenie nr 119.2019 Prezydenta Miasta Leszna

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 9/2018

z dnia 15 maja 2018r. w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

Zarządzenie wewnętrzne nr 9-2018

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 19/2017

z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie rozliczania kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w administrowaniu i zarządzaniu Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie

Zarządzenie wewnętrzne nr 19-2017

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 15

z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości stawek opłat za najem pomieszczeń użytkowo – gospodarczych

Zarządzenie wewnętrzne nr 15

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 14

z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu

Zarządzenie wewnętrzne nr 14

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 7a

z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych, administrowanych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

Zarządzenie wewnętrzne nr 7a

 

Zarządzenie wewnętrzne nr 5

z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie wysokości opłaty miesięcznej za umieszczanie urządzeń reklamowych i tablic informacyjnych

Zarządzenie wewnętrzne nr 5