O nas

Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie działa jako zakład budżetowy i nie posiada osobowości prawnej.

Jest wydzieloną jednostką organizacyjną gminy i podlega Prezydentowi Miasta Leszna.

Podstawowym zadaniem Zakładu jest prowadzenie spraw związanych
z zarządem nieruchomościami będącymi własnością miasta Leszna,
a mianowicie:

  1. Realizacja zadań wynikających z zarządu nieruchomościami;
  2. Wynajem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów;
  3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i użytkowym zasobów mieszkaniowych Miasta Leszna;
  4. Realizacja zadań wynajmującego wobec najemcy, określonych
    w obowiązujących przepisach prawnych;
  5. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem garaży wybudowanych ze środków własnych ludności.

Miejski Zakład Budynków Komunalnych zarządza również Wspólnotami Mieszkaniowymi na podstawie zlecenia zarządów Wspólnot.

25 – lecie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie